Innkalling til Årsmøte i Otra Idrettslag

Postet av Otra IL den 23. Feb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Otra IL

Årsmøtet avholdes den 27 mars 2023 kl 1900 i kantina, Otrahuset (Agder Energi bygget).

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars 2023 på e-post til post@otrail.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden vår, www.otrail.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.