LovOtraIL_310316.pdf (godkjent av Aust-Agder Idrettskrets 1. april 2016)