https://www.idrettsforbundet.no/digital/idrettsoppgjor/


Hva er Idrettsoppgjør?

Idrettsoppgjør er et tilbud til alle organisasjonsenheter tilknyttet Norges idrettsforbund, for digitalisert innsending og oppgjør av krav knyttet til honorarer, kjøregodtgjørelse, diett, utlegg og andre refusjoner.

  • Idrettsoppgjør effektiviserer dokumentasjonen, innsending, oppgjør og utbetaling av krav og refusjoner, og vil forenkle hverdagen for de som håndterer slike krav manuelt. Prosessen avsluttes med et regnskapsbilag eller -fil for videre behandling i lønns- eller regnskapssystem.
  • Den viktigste målgruppen for Idrettsoppgjør er idrettslag (inkludert bedriftsidrettslag) og grupper i fleridrettslag for oppgjør av krav fra tillitvalgte, ansatte, trenere, instruktører, dommere og andre med krav etter ulike arrangement. Den brukes av særforbund og særkretser/regioner for oppgjør etter kamper hvor kravet etableres i TurneringsAdmin (TA) og overføres til Idrettsoppgjør for videre behandling. 
  • Idrettsoppgjør er en videreutvikling og forbedring av løsningen som var utviklet for dommerregninger innenfor TA og ble benyttet av håndball og bandy i sesongen 2019/20. Over 600 idrettslag var brukere og mer enn 55.000 dommerregninger ble håndtert.
  • Idrettsoppgjør erstatter TA-dommerregningsløsning og vil i tillegg kunne brukes for andre refusjoner som nevnt over.
  • Løsningen er integrert med Idrettens betalingsløsning (Buypass) og vil snart også gi mulighet til direkte utbetaling via bank.
  • I neste runde vil man i løsningen kunne legge inn kostnadsbærere i tillegg til hovedbokskonto, slik at innlesning i regnskap- og lønnssystemer kan forenkles ytterligere. Etter hvert vil det utvikles et standard grensesnitt mot regnskaps-/lønnssystemer for integrasjon/dataoverføring til disse.
  • De fleste regnskapssystemer har tilsvarende løsninger, for refusjonskrav, men disse er normalt priset med for høye faste kostnader til at idrettslag velger å ta det i bruk. Mange bruker Excel til regnskap og har heller ingen tilsvarende løsning. Derfor løses oppgavene som Idrettsoppgjør skal ivareta, svært ofte manuelt (Excel, pdf-er, kvitteringer).
  • Alle personer som registreres gjennom løsningen, må være registrert i idrettens sentrale database gjennom bruk av Idrettens ID. Alle personer som ligger i databasen, er verifisert med fødselsnummer, og det gjennomføres regelmessig vask mot Folkeregisteret. Idrettsoppgjør lagrer ikke fødselsnummer (11 sifre). Mer informasjon om idrettens håndtering av personopplysninger finner du i Personvernerklæringen.