Årsmøte 4. mars kl 19:30

Postet av Orientering (gren) den 13. Feb 2024

Orienteringsgruppa avholder årsmøte mandag 4. mars kl 1930 i klubbens lokaler i Alfred Uglandsveg 17.

Saker må være oss i hende innen 1. mars, sendes orientering@otrail.no


  1. Godkjenning av innkalling 
  2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til underskrift av protokollen
  3. Årsmelding 2023
  4. Regnskap for 2023
  5. Budsjett 2024
  6. Valg
  7. Behandling av innkomne forslag og sakerNattløp 10. nov

Postet av Orientering (gren) den 6. Nov 2023

Ketil Grindheim inviterer til nattorientering fredag 10. november på Bullsknuten kartet

Terrenget som er tenkt er fra Otrahallen og nordover hvor de to korteste løypene går i området rundt Varmedokka. De to lengste skal opp rundt Ærdalsbassenget og den lengste løypa over Bullsknuten.

Terrenget er kupert med mye stier og veier. Minner om at det er totalforbud mot å løpe over dyrket mark

Nybegynner: 1,4 km

Kort løype C: 2,4 km

Mellom lang B: 3,5 km

Lang løype A: 4,8 km

Kart kr 20/10,- Sesongpass gratis.

Fristart kl 1800-1900 fra Otrahallen
Nattløp utsettes

Postet av Orientering (gren) den 31. Okt 2023

Det var planlagt nattorientering førstkommende fredag 3. nov på Bullsknuten, pga for mye snø i terrenget utsettes dette til 10. nov i første omgang.

Vi kommer tilbake i neste uke om det er mulig å gjennomføre denne datoen.
Kart Folefallene løpet

Postet av Orientering (gren) den 15. Sep 2023

Løypene ligger ute til søndag ettermiddag, dersom noen vil ta turen. Er ikke bukker ute, kun flagg.


Kart så lenge lageret rekker ligger i vindfanget op Otra IL Klubbhus på Evje. Ytterdøra er ulsåst.

Løper du og vil med på resultatlista, send inn tiden til Tony (90781614)