Årsmøte Orienteringsgruppa

Postet av Otra IL Orientering (Evje) den 11. Mar 2021

Pga den pågående Corona epidemien avholder ikke Orienteringsgruppa det tradisjonelle årsmøtet og premieutdeling for 2020 sesongen.

Årsmøtet avholdes elektronisk her. innspill til sakene sendes på e-post til orientering@otrail.no


For året 2021 har Terje og Eiliv lagt samme plan som i 2020 for Turorientering og postplukk.Gruppens andre medlemmer må selvfølgelig dra igang aktiviteter om de ønsker.

I mars/april vil O-kontoret gjøres operativt med PC-er hvor kartene til gruppa er tilgjengelig for gruppas medlemmer. Her blir og gruppas printer plassert. Dermed blir det mulig for alle gruppens medlemmer å tegne/printe kart til løp.

Vedlagt er Årsmelding_orientering_2020.pdf (Terje) og Orientering_Regnskap20_Budsjett21.pdf (Tony).

 

Jeg har ikke et forslag til styre (i høyden interrimstyret fra 2020...)


Terje

Leder O-gruppa
Kommentarer

  • Eiliv Bjarne Lønningen

    Kommentar til regnskap 2020. Siden merforbruk (underskudd) er mindre enn lønn til ansatte, viser dette at årsresultat er kalkulert. Man har bevisst valgt å ta av oppspart kapital for å finansiere arbeid med kart.

    11 mars 2021

Logg inn for å skrive en kommentar.