Otrahuset

Postet av Bjørn Anthony Halsall den 3. Jun 2021

Otrahuset begynner å ta form, som kjent overtok i 2020 Otra IL de tidligere lokalene etter Agder Energi ved Evje Stadion. Målet med kjøpet var å skaffe bedre klubblokaler på Evje, spesielt for fotballgruppa. 


Lokalene driftes av et AS heleid av Otra IL og leier også ut til næringslivet, i dag har vi 3 leietakere der og det er Agder Energi Nett, Otera Infra og Norsk Fiberoptikk. (Er ledige lokaler)

fra Otra IL har Orienteringsgruppa O-kontor som er ferdig rigget, her kan gruppas sine arrangører benytte PC og printer med tilhørende program til å tegne og skive ut løyper.

O-konto med PC og printer O-gruppa har også flyttet utstyrslageret sitt fra Idrettsbygget og ned i det nye klubbhuset.

Fotballgruppa disponerer også ett kontor, men det er ikke ferdig rigget enda og vil bare brukes som lager inntil videre.

Otra IL Adm v/Daglig leder Tony Halsall har også fått seg ett kontor i bygget, og vil ha litt kontortid der, spesielt når det er mye aktivitet på anlegget.

Kantina er det også montert ett lerret på 121 tommer, projektor og Altibox TV pakke lever av Altifiber. Det er også lagt inn bredband fra Altifiber med wifi i hele bygget.

Kantine med kanonen og skjermen, her kan en ha mange fine sosiale samlinger

 

Otra IL takker IT leverandør Altifiber og montør Marius Hatlem fra Caverion Norge for leveringa

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.