Stor dugnadsjobb under Europris Vårcup lørdag 4. mai!

Postet av Fotball den 18. Mar 2019

Europris Vårcup er det største arrangementet i fotballgruppa hvert år. I år skal cupen gjennomføres lørdag 4. mai. Cupen krever en stor dugnadsinnsats av mange frivillige. I første rekke må disse hentes blant foeldre/foresatte til jenter og gutter 9-12 år som er med på cupen. Her er litt info om dugnadsobben fra cupkomitéen. Foreldrekontaktene på hvert enkelt lag vil ta kontakt med foreldre/foresatte rundt månedsskiftet mars/april, for å rekruttere det nødvendige antall dugnadsfolk. 

                                                                           
Europris Vårcup 8-12 år spilles på EHbanen lørdag 4. mai ca kl 0900-1800. Vi drømmer om en ny stor festdag!                                                        
Cupen er vårt største og viktigste arrangement hvert år. Den er det eneste tiltaket i året der vi er helt nødt til å ha hjelp av et stort dugnadskorps av foreldre/foresatte. I fjor, og årene før, gjorde dugnadsfolkene en fenomenal innsats. Vi tror de aller fleste hadde det veldig gøy på «jobb». Vi håper at vi skal kunne få til den samme gnisten i år.                                                                                

Cupen gav i 2018 et overskudd på rundt 133 000 kr. Disse midlene, som vi håper skal være en fast årlig inntektspost i mange år fremover, planlegger vi å bruke til å investere i en kunstgressbane nr. 2. Plassen er alt blitt altfor liten på EHbanen. Det er altså et utrolig viktig bidrag foreldrene her er med på å gi, med sikte på en god utvikling for fotballgruppa videre. Uten deres hjelp, hadde det ikke vært mulig å arrangere cupen, og pengene hadde uteblitt.                                                                                         

Styremedlem og dugnadsansvarlig Jannicke Bakke er ansvarlig for å skaffe dugnadsfolk. Vi er også så heldige å ha fått med oss Atle Hodne som ny kiosk-ansvarlig.                                                                                           
I mattelt/kiosk planlegger vi å fordele arbeidet på to skift (ca. 08.00-12.30 og 12.30-17.30), men må tilpasses når kampoppsett er klart. På hvert skift tenker vi å bruke 10 stk. Vi vil også trenge 3 stk. til å være med å skrelle og kutte grønnsaker til lapskausen som skal selges i matteltet. Denne oppgaven utføres fredag kveld før cupen. Vi er så heldige å få med oss Linda Berg som kokke som skal ha ansvaret for dette.              

Vi trenger i tillegg mange dugnads-kaker, ca. 25 stk.                                                                                                 

 parkering under ledelse av Egil Kvitne og Knut Albert Hauan vil vi ha behov for 8 stk. medhjelpere fordelt på 2 skift (08.00-11.00 og 11.00-14.00).                                                                  

 premieutdeling/fotografering vil vi ha behov for totalt 4 voksne fordelt på 2 skift (10.30-14.00 og 14.0017.30). Etter cup`en er avsluttet ønsker vi hjelp av 2 voksne som har blir med og rydder banen.                                                        
I år som i fjor ønsker vi hjelp av vår fotball-ungdom (J/G 2005/2006). De ønskes i kiosk (6stk), premieutdeling (4stk.) og rydding av søppel/flasker ol. (10stk).                               

I slutten av mars vil dugnadsansvarlig Jannicke Bakke ta kontakt med foreldrekontaktene på hvert enkelt lag, og etterspørre nødvendig hjelp som nevnt overfor. Når dugnadsoppsettet er klart, senest én uke før cupen, vil det bli sendt ut til foreldrekontakter/trenere. De vil videreformidle vaktlistene til dem som er satt opp på dugnad fra hvert enkelt lag.
                       
På forhånd tusen takk for hjelpa. Det er veldig moro hvis vi gjennom et godt samarbeid, og samhold, kan få til et nytt fint arrangement for barna og oss selv!                                                   

Hilsen Cup-komiteen 

Turneringsleder  Hilde Bjorå                                          
 «Alt-mulig-mann» Geir Daasvatn                                      
Påmeldingsansvarlig Siv Høiland                          
Kiosk-ansvarlig  Atle Hodne  
Komite-medlem/speaker Jon Gunnar Kjetså
Europris Vårcup: Spar penger - meld på laget ditt nå!

Postet av Fotball den 27. Jan 2019

Vår tradisjonsrike Europris Vårcup for jenter og gutter 8-12 år spilles på EHbanen på Evje stadion lørdag 4. mai.

Påmeldingsfristen er 31. mars 2019. Påmeldingsavgift 600 kr. 

NB! Hvis du melder på laget ditt nå før 1. februar, er prisen 400 kr

Se invitasjonen nedenfor for all nødvendig info.

Vi håper å se mange glade fotballbarn på Evje i mai 💝

 Europris Vårcup: Hilde har kontroll!

Postet av Fotball den 24. Jan 2019

En ny Europris Vårcup nærmer seg styggfort. Lørdag 4. mai kl. 09:00 blåses de seks første kampene i gang.

Cupkomitéen som står ansvarlig for gjennomføring av arrangementet, møttes onsdag kveld hjemme hos turneringssjef Hilde Bjorå for en gjennomgang av oppgavene og status på disse. Det meste er nå under god kontroll. Hilde er en uhyre effektiv og konsentrert leder av gruppa. Øvrige medlemmer er Jon Gunnar Kjetså, Atle Hodne, Siv Høiland og Geir Daasvatn.

Hvert komitémedlem skal nå jobbe videre med sine oppgaver fremover mot den store dagen. Om nødvendig blir det et siste møte rett før cupen. Kontakten mellom komitémedlemmene vil ellers foregå pr. E-post, SMS, direkte treff, osv.  

Det er et svært og tidkrevende arbeid som må legges ned for å lose dette arrangementet vel i havn hvert år. Men det er utrolig gøy å stelle i stand en slik fotballfest for barna. Så alle i cupkomitéen er topp motivert for å stå på og lage et kjempearrangement i 2019 også!Cupkomitéen bak Europris Vårcup

Postet av Fotball den 12. Jan 2019

Europris Vårcup skal i år arrangeres på EHbanen lørdag 4. mai. 

Det er en egen komité i fotballgruppa, som har ansvar for arrangementet:

 • Hilde Bjorå - leder
 • Siv Høiland - påmeldingsansvarlig
 • Jon Gunnar Kjetså - sponsor m.v.
 • Atle Hodne - kiosksjef
 • Geir Daasvatn - baneansvarlig, kampoppsett m.v.

Komitéen har jevnlige møter for å sjekke at fremdriften er som den skal, og at alle oppgaver er under kontroll. Hilde som leder arbeidet er veldig ryddig, og holder en fenomenal oversikt over alle oppgaver som må være ivaretatt for at arrangementet skal bli vellykket. 

Økonomien i prosjektet er sikret gjennom gode samarbeidsavtaler med fire velvillige sponsorer:

 • Europris Evje - turneringens hovedsponsor og fotballgruppas "generalsponsor"
 • Evje og Hornnes Sparebank - Otra ILs hovedsponsor
 • Dekkomsetning AS - gullsponsor fotballgruppa
 • Exra Evje - gullsponsor fotballgruppa

Så er det opp til cupkomitéen og alle andre gode medhelpere å få til et så bra arrangement som mulig. Med god påmelding av lag, masse folk og bra omsetning i kiosken, vil det kunne bli et fint økonomisk overskudd ut av arbeidet. 

Vi sender en varm takk til de fem i cupkomitéen som har tatt på seg dette store ansvaret. Likedan takk til våre fire gode sponsorer. Deres rause bidrag gjør at vi kan være helt trygge på at opplegget vil gi noe "lønn" tilbake, for den svære arbeidsinnsatsen som legges ned i arrangementet.

 


Europris Vårcup 2019

Postet av Fotball den 18. Des 2018Europris Vårcup 2019 skal arrangeres på Evje stadion lørdag 4. mai.

Cupkomitéen består av:

 • Hilde Bjorå - leder
 • Siv Høiland - påmeldingsansvarlig
 • Atle Hodne - kiosksjef (ny)
 • Jon Gunnar Kjetså - sponsor m.v.
 • Geir Daasvatn - info, baneansvarlig m.v.

Cupkomitéen, under trygg ledelse av Hilde, er godt i gang med arbeidet sitt. Det har vært to komitémøter i høst, og ellers jobber hvert medlem videre med sine oppgaver på egenhånd mellom møtene.

Tore Tveit har siden sist takket for seg som kioskansvarlig. Takk til ham for fremragende innsats og arbeid. I hans sted har Atle Hodne takket ja til å overta vervet. Det setter vi veldig stor pris på. Atle jobber for Hennig Olsen Is, og har mye kunnskap om kioskdrift. Så vi er trygg på at denne delen av arrangementet skal gå sin gode gang også videre.

Invitasjonen er klar, og vil bli sendt ut til aktuelle klubber enten nå de nærmeste dager eller rett etter nyttår. 

Vi takker spesielt Europris Evje, Evje og Hornnes Sparebank, Dekkomsetning og Extra Evje, som er våre sponsorer på denne turneringen. Deres bidrag sikrer et betydelig økonomisk overskudd på arrangementet. Det er midler som igjen vil bli brukt til å bygge ut Evje stadion med nye anlegg. I første omgang trolig en kunstgressbane nr. 2 innen overskuelig fremtid.   
Levert av IdrettenOnline