Cupkomitéen bak Europris Vårcup

Postet av Fotball den 12. Jan 2019

Europris Vårcup skal i år arrangeres på EHbanen lørdag 4. mai. 

Det er en egen komité i fotballgruppa, som har ansvar for arrangementet:

 • Hilde Bjorå - leder
 • Siv Høiland - påmeldingsansvarlig
 • Jon Gunnar Kjetså - sponsor m.v.
 • Atle Hodne - kiosksjef
 • Geir Daasvatn - baneansvarlig, kampoppsett m.v.

Komitéen har jevnlige møter for å sjekke at fremdriften er som den skal, og at alle oppgaver er under kontroll. Hilde som leder arbeidet er veldig ryddig, og holder en fenomenal oversikt over alle oppgaver som må være ivaretatt for at arrangementet skal bli vellykket. 

Økonomien i prosjektet er sikret gjennom gode samarbeidsavtaler med fire velvillige sponsorer:

 • Europris Evje - turneringens hovedsponsor og fotballgruppas "generalsponsor"
 • Evje og Hornnes Sparebank - Otra ILs hovedsponsor
 • Dekkomsetning AS - gullsponsor fotballgruppa
 • Exra Evje - gullsponsor fotballgruppa

Så er det opp til cupkomitéen og alle andre gode medhelpere å få til et så bra arrangement som mulig. Med god påmelding av lag, masse folk og bra omsetning i kiosken, vil det kunne bli et fint økonomisk overskudd ut av arbeidet. 

Vi sender en varm takk til de fem i cupkomitéen som har tatt på seg dette store ansvaret. Likedan takk til våre fire gode sponsorer. Deres rause bidrag gjør at vi kan være helt trygge på at opplegget vil gi noe "lønn" tilbake, for den svære arbeidsinnsatsen som legges ned i arrangementet.

 


Europris Vårcup 2019

Postet av Fotball den 18. Des 2018Europris Vårcup 2019 skal arrangeres på Evje stadion lørdag 4. mai.

Cupkomitéen består av:

 • Hilde Bjorå - leder
 • Siv Høiland - påmeldingsansvarlig
 • Atle Hodne - kiosksjef (ny)
 • Jon Gunnar Kjetså - sponsor m.v.
 • Geir Daasvatn - info, baneansvarlig m.v.

Cupkomitéen, under trygg ledelse av Hilde, er godt i gang med arbeidet sitt. Det har vært to komitémøter i høst, og ellers jobber hvert medlem videre med sine oppgaver på egenhånd mellom møtene.

Tore Tveit har siden sist takket for seg som kioskansvarlig. Takk til ham for fremragende innsats og arbeid. I hans sted har Atle Hodne takket ja til å overta vervet. Det setter vi veldig stor pris på. Atle jobber for Hennig Olsen Is, og har mye kunnskap om kioskdrift. Så vi er trygg på at denne delen av arrangementet skal gå sin gode gang også videre.

Invitasjonen er klar, og vil bli sendt ut til aktuelle klubber enten nå de nærmeste dager eller rett etter nyttår. 

Vi takker spesielt Europris Evje, Evje og Hornnes Sparebank, Dekkomsetning og Extra Evje, som er våre sponsorer på denne turneringen. Deres bidrag sikrer et betydelig økonomisk overskudd på arrangementet. Det er midler som igjen vil bli brukt til å bygge ut Evje stadion med nye anlegg. I første omgang trolig en kunstgressbane nr. 2 innen overskuelig fremtid.   
Levert av IdrettenOnline